VPS

Chuyển ID quản lý TK VPS team của Hùng Canslim

Cách chuyển:

Cách 1: Khách hàng gọi điện lên tổng đài: 19006457/EXT: 1

Nội dung:  “Tôi là Nguyễn Văn A – chủ tk 026Cxxxxxx. Nay tôi yêu cầu chuyển sang cho môi giới Nguyễn Việt Nhung  ( ID :R266) chăm sóc. “

Cách 2:Khách hàng gửi email:

Khách hàng gửi email từ địa chỉ email của khách hàng đã đăng kí với VPS khi mở tài khoản với nội dung như sau:

To: hotrokhachhang@vps.com.vn

CC: dinhnt@vps.com.vn; nhungnv@vps.com.vn

Subject: Yêu cầu chuyển ID môi giới quản lý

Nội dung:

Kính gửi: Công ty CP Chứng khoán VPS!

Tôi là Nguyễn Văn A – chủ tk 026Cxxxxxx. Nay tôi yêu cầu chuyển sang cho môi giới Nguyễn Việt Nhung ( ID :R266) chăm sóc.

Đề nghị công ty giải quyết giúp tôi.

CÁCH MỞ TK TẠI VPS:

Mở tài khoản VPS

Dành cho khách hàng mới mở tài khoản tại VPS

Bước 1: Khách hàng tải ứng dụng: VPS Smartone.

Lưu ý:

Trước khi mở tài khoản, Quý khách vui lòng:
1. Chuẩn bị sẵn CMND/CCCD còn hạn sử dụng;
2. Sử dụng thiết bị có camera phía trước hoặc webcam để xác thực (như điện thoại, laptop hay máy tính bảng);

Bước 2: Khách hàng chọn Mở tài khoản Online

Khách nhập thông tin cơ bản

Cán bộ tư vấn tài khoản: Có

Mã ID cán bộ tư vấn: R266 (chữ cái R viết hoa)

Màn hình sẽ hiện tên cán bộ tư vấn: Nguyễn Việt Nhung

Khách hàng chụp ảnh nhận diện giấy tờ tùy thân và nhận diện khuôn mặt theo hướng dẫn

Bước 3: Kiểm tra thông tin và xác nhận.

Bước 4: Ký hợp đồng, tải chữ ký lên apps

Video hướng dẫn:

http://hungcanslim.com/wp-admin/M%E1%BB%9F%20t%C3%A0i%20kho%E1%BA%A3n%20VPS%20%E2%80%93%20H%C3%B9ng%20Canslim-%20C%C3%B9ng%20b%E1%BA%A1n%20l%C3%A0m%20gi%C3%A0u_files/VUHejXaZFoM.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *