Phần mềm tải dữ liệu miễn phí fdata

Datafeed đã tạm dừng hoạt động, chúng ta cần tìm phần mềm tải dữ liệu thay thế

Sau khi nghiên cứu thì Hùng thấy phần mềm fdata khá dễ cài đặt, thân thiện, nên giới thiệu cho mọi người cùng sử dụng, link tải phần mềm tại đây :

https://help.fialda.com/fdata/

Cách cài đặt và hướng dẫn sử dụng dễ dàng hãy xem ở video dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=aOrmkbOKGhk

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*