poker

Tư duy poker của Hùng Canslim

 1. Chọn bàn phù hợp để chơi, chọn đối thủ phù hợp để chơi
 2. Cảm nhận xem hôm đó đỏ hay đen? để có chiến lược phù hợp, đỏ thì chấp nhận mua bán nhiều hơn, đen thì đánh chặt hơn, không thua nhiều là thành công, đen mà cứ muốn gỡ, muốn chấp nhận rủi ro hơn thì càng thua nặng, người giỏi là người kiên trì hơn, quản trị rủi ro tốt hơn, gặp đen, gặp downswing mà không thua nhiều là tốt rồi, chứ không thể có chuyện thắng mãi, dù giỏi đến đâu đi nữa, thì poker nó vẫn có sự may mắn ở đó, giống môn cờ úp, chứ ko phải cờ tướng hay cờ vua
 3. Có bài to, đôi KK AA OPEN để loại bỏ bớt bài rác, để lại 1-2 hand thôi, còn dạng bài khác có thể ko cần OPEN
  OPEN to có lợi là:
  – Loại bỏ bài rác
  – Đọc được range bài của đối thủ chỉ còn là dạng bài to từ 10 trở lên, đôi trên tay, hoặc đồng chất, khi xác định được range bài như vậy rồi, thì khi flop tùy vào mặt bài sẽ phân loại tiếp được, tố mạnh tiếp thì họ có đôi mới call được, hay là mua bán? nếu họ chỉ call thì cầm hệ gì, nếu họ tố ngược thì cầm hệ bài gì… tùy vào đó mà xử lý turn và river cho chuẩn, vì lúc đó mới là lúc ăn to
 4. Không đánh bài rác, phải thật sự kiên trì, nhất là lúc đen, nhiều tiếng không có bài để call vẫn phải kiên trì chờ đợi
 5. Không bao giờ bluff, không bao giờ Cbet air, kiểu KA và ra mặt nhỏ ko CBET, vì cực tốn tiền nếu bị call, chỉ semi bluff, mua thùng sảnh thì mới tố
 6. Không mua đắt, mua bán không ra cực tốn tiền, mà ra chưa chắc đã thắng, nhất là mua bán 1-1, mua bán khi có 4-5 người thì còn ok, vì ra thì ăn to hơn rất nhiều, so với mua bán 1-1
 7. Hãy để cho đối thủ mắc sai lầm khi vào flop và turn, đừng tố to quá ở pre flop