Xác thực chữ ký sau khi mở TK online tại VNdirect

Phòng Service Desk Kinh doanh xin tổng hợp và gửi đến anh chị các phương thức xác thực khách hàng sẽ đươc áp dụng như sau:

STT

Đơn vị xác thực

Hồ sơ xác thực

Loại chứng từ

Lưu ý

1

 

Bên thứ ba xác thực: Khách hàng lựa chọn và  cung cấp 1 trong các hồ sơ xác thực sau:

 

Đơn xin xác thực chữ ký tại Ủy ban phường xã, cơ quan thẩm quyền  

Bản gốc

Thông tin cá nhân trên các hồ sơ xác thực trùng với thông tin khai báo trên hệ thống của VNDIRECT (Họ tên, Số CMTND/CCCD, ngày cấp, ngày sinh…)

 

Giấy rút tiền có dấu TRÒN đỏ của ngân hàng có đầy đủ thông tin CMND/CCCD của khách hàng, chữ ký của khách hàng phải rõ nét và giống với chữ ký trên hồ sơ nộp cho VNDIRECT
Giấy đăng ký kết hôn có chữ ký rõ nét của khách hàng và giống với chữ ký trên hồ sơ nộp cho VNDIRECT Bản sao chứng thực có hiệu lực trong vòng 6 tháng
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, Hợp đồng khác có công chứng trong đó có chữ ký rõ nét của khách hàng và giống với chữ ký trên hồ sơ nộp cho VNDIRECT

2

Nhân viên được VNDIRECT ủy quyền xác thực Theo mẫu hồ sơ của VNDIRECT do nhân viên gặp trực tiếp khách hàng và ký xác thực Bản gốc

3

Nhân viên quản lý tài khoản xác thực File ảnh màu do nhân viên QLTK thực hiện chụp ảnh cùng với khách hàng:

  • CMND/CCCD của Khách hàng và NV QLTK đầy đủ mặt trước và mặt sau, đặt trên hồ sơ có chữ ký của khách hàng (theo mẫu)
  • Thông tin và ảnh chụp trên CMND/CCCD của khách hàng và nhân vịe QLTK phải rõ nét
Bản gốc Xem hướng dẫn chụp bên dưới

4

Khách hàng chủ động xác thực Video do khách hàng tự quay Bản gốc Xem hướng dẫn quay bên dưới

 

Hiệu lực áp dụng cho những thay đổi trên là từ ngày 07/10/2019

Video hướng dẫn tự quay rồi gửi qua mail support@vndirect.com.vn

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*