Trái phiếu

Hướng dẫn khách hàng thực hiện mua trái phiếu:

Đăng nhập bằng app đặt lệnh của VNdirect, có mục trái phiếu

Có danh mục nhiều trái phiếu để lựa chọn, bấm vào tên của mỗi trái phiếu để hiện lên thông tin chi tiết của trái phiếu đó ( trong mục DBOND là mua qua công ty Vndirect, được VNdirect bảo lãnh, an toàn hơn Vbond)

Lưu ý các thông tin ví dụ như lãi suất, KL đầu tư tối thiểu, có trái phiếu tối thiểu chỉ 100 ( tương đương 10 triệu vnd), có trái phiếu tối thiểu 5000 ( tương đương 500trvnd) , 8000…

 

Sau khi nhớ mã trái phiếu mình cần rồi, thì bấm vào mục giao dịch

 

Điền khối lượng, thời gian, nhân viên chăm sóc sẽ được ưu đãi 0,1%, nếu ko bấm vào thì KH ko được hưởng ưu đãi này

Sau đó sẽ hiện lên 4 bản pdf để xác nhận đã đọc điều khoản, tích vào xác nhận
Hiện ra mã OTP yêu cầu xác nhận, vậy là khách hàng đã làm xong thủ tục mua trái phiếu!

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*