Tham lam khi mọi người sợ hãi???


“Tham lam khi mọi người sợ hãi” là câu nói nửa vời, đã hại không biết bao nhiêu mảnh đời

Làm sao biết mọi người đang sợ hãi hay tham lam?
Làm sao biết mức độ sợ hãi là nhiều hay ít, lúc nào mà chẳng có người sợ hãi? vậy 1 người sợ hãi thì mua 100 người sợ hãi thì mua hay 1000 người sợ hãi mới mua?
Nói chung chung thì dễ, áp dụng thực tế mới khó

Từ đỉnh xuống đáy, sẽ có khoảng một vài chục chuyên gia khuyên bắt đáy, hết lớp này đến lớp khác, trong 10 ông hô, thì 9 ông chết, nhưng chỉ cần 1 ông hô đúng, thì người ta lại tôn lên làm thánh, và quên ngay những sai lầm trước kia

Facebook Comments