TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CÓ TSĐB

  1. Thông tin trái phiếu Sunshine

https://cafef.vn/sunshine-homes-bung-no-voi-hon-15000-san-pham-tong-gia-tri-hon-300000-ty-20210825111718661.chn?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30&fbclid=IwAR3SDRqMF_kaNjhZuhe93pvQWWsKMRVYbsIgTgXyMeohGj3HurA24mZOF70

Thông tin trái phiếu

2. Tỷ suất lợi tức trái phiếu doanh nghiệp

Lưu ý:

Số tiền đầu tư tối thiểu: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng./)

Pnote: lãi suất theo kỳ hạn dành cho khách hàng thông thường

Pro: lãi suất theo kỳ hạn dành cho khách hàng có xác nhận đầu tư chuyên nghiệp.

  1. Trái phiếu có room vay lại khi khách hàng có nhu cầu (báo trước 02 ngày làm việc để báo nguồn và thực hiện hợp đồng)

Lãi suất cộng thêm khi vay lại: +3,5%

Số tiền tối đa vay lại: 70% giá trị trái phiếu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*