Điểm mua phục hồi

 

 point và power là đặc sản duy nhất có tại bảng giá canslim.vn

point được tính dựa trên các chỉ số cơ bản, ví dụ như EPS, ROE, BV, … Tăng trưởng EPS của 3 năm gần nhất, 5 quý gần nhất, tốc độ tăng trưởng cao hay thấp…

Không cần phân tích quá sâu báo cáo tài chính, mà chỉ qua 1 con số, chúng ta có thể đánh giá sơ bộ được doanh nghiệp làm ăn tốt hay không trong vòng 3 năm, tốt nhất nên là >=7 điểm!

Power được tính dựa trên mức độ khỏe của cổ phiếu, từ mức độ, tốc độ tăng giá trong quá khứ, và khoảng cách so với đỉnh của nó, nhìn vào power ta có thể biết cổ phiếu đang như thế nào

9, 10 điểm là cp đang sát đỉnh, thậm chí đang ở giá cao nhất của nó, ở trên rất ít kháng cự, hoặc không có kháng cự nào cả, nên khả năng tăng giá tiếp rất tốt

7,8 điểm là cp gần vùng đỉnh, còn cách đỉnh 1 phần, khi lên vẫn còn kháng cự, và có thể có cơ hội để vượt đỉnh

<7 điểm là cp đang ở dưới thấp, lưng chừng, khi đi lên sẽ gặp nhiều kháng cự
Điểm càng thấp thì thể hiện cp càng ở dưới đáy, chỉ phù hợp với ai thích mua giữ lâu dài, canh mua giá thật thấp

Xác xuất ngắn hạn 3/5 : nghĩa là cổ phiếu này báo mua 5 lần theo tín hiệu ngắn hạn 5 lần, thì 3 lần có lãi

Tránh xa các mã cp mà 1/5 : báo mua 5 lần mà chỉ có 1 lần có lãi nghĩa là xác suất rất thấp

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*