Nguyên nhân khiến một cp tăng giá

THEO BẠN: NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÌ KHIẾN MỘT CỔ PHIẾU CÓ KHẢ NĂNG TĂNG GIÁ?

ĐÁP ÁN CỦA TÔI NHƯ SAU:
1. Nguyên nhân gián tiếp: lợi nhuận doanh nghiệp tăng, tiềm năng tương lai tốt, giá đang rẻ hơn giá trị thực hiện tại, hoặc rẻ hơn giá trị tương lai, tâm lý mọi người tin tưởng, abc, xyz…

2. Nguyên nhân trực tiếp: khi có các nguyên nhân gián tiếp đó, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và hành động của cổ đông, nhất là cổ đông lớn, họ ÍT BÁN RA, BỎ TIỀN THÊM, MUA NHIỀU CỔ PHIẾU VÀO, KHIẾN CẦU TĂNG, CUNG GIẢM ĐI

Vậy để phân tích giá cp có thể tăng được hay không, thì có thể phân tích các nguyên nhân gián tiếp: khả năng tăng doanh thu lợi nhuận tương lai, giá cp hiện tại hấp dẫn so với giá trị chưa… Hoặc cách khác là phân tích nguyên nhân trực tiếp, tức là phân tích luôn dòng tiền, cung cầu, để biết tiền lớn đang ra hay vào, hay nguyên nhân gián tiếp này song hành với nhau, nên phân tích cái này, có thể suy ra cái kia và ngược lại, nên nhiều khi tôi hay nói đùa :” nhìn chart này là biết doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp đang tăng/ giảm” điều này tưởng hài hước nhưng nó hoàn toàn có căn cứ…

BẠN ĐÃ ĐƯỢC AI GIẢI THÍCH CHO NHƯ THẾ NÀY BAO GIỜ CHƯA?

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*