Nến nhật bản

Phân tích kỹ thuật : Price action P1 – Mô hình nến nhật cơ bản

http://hoangviet0110.blogspot.com/2018/03/phan-tich-ky-thuat-price-action-p1-mo.html

Nến nhật :
3 loại nến cơ bản :

4 loại nến bắt đỉnh và đáy của thị trường :

1.Nến doji2. Nến karakasa3. Nến song kiếm :
có 3 loại nến song kiếm  : nhấn chìm , mây đen che phủ , xuyên thấu4. Nến sao trời 


Một số trường hợp thực tế :
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*