metakit

Bước 1: tải metakit về

http://metakit.fireant.vn/Intro/

Cài đặt lên

hoàn thành

 

bấm vào biể tượng metakit

Và đăng ký tài khoản mới

 

Vào mail để có xác nhận


Bấm vào xác nhận đăng ký

Đăng nhập bằng phần mềm metakit

Thiết lập

Như vậy là xong phần của metakit

 

Tiếp đến là bật amibroker lên

File new database

Tiếp theo

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*