Chuyển ID quản lý TK VPS

Cách chuyển:

Cách 1: Khách hàng gọi điện lên tổng đài: 19006457/EXT: 1

Nội dung:  “Tôi là Nguyễn Văn A – chủ tk 026Cxxxxxx. Nay tôi yêu cầu chuyển sang cho môi giới Nguyễn Việt Nhung  ( ID :R266) chăm sóc. “

 

Cách 2:Khách hàng gửi email:

Khách hàng gửi email từ địa chỉ email của khách hàng đã đăng kí với VPS khi mở tài khoản với nội dung như sau:

To: hotrokhachhang@vps.com.vn

CC: dinhnt@vps.com.vn; nhungnv@vps.com.vn

Subject: Yêu cầu chuyển ID môi giới quản lý

Nội dung:

Kính gửi: Công ty CP Chứng khoán VPS!

Tôi là Nguyễn Văn A – chủ tk 026Cxxxxxx. Nay tôi yêu cầu chuyển sang cho môi giới Nguyễn Việt Nhung ( ID :R266) chăm sóc.

Đề nghị công ty giải quyết giúp tôi.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*