Điểm mua ngày 16/5/2017

TCH

 

Chart đẹp, điểm mua chuẩn, thanh khoản lớn, vượt đỉnh, các nhịp trước tăng khá

Có khả năng vào quỹ ETF trong kỳ tới

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*