• Danzanger2

  https://traderviet.com/threads/phong-van-trader-huyen-thoai-bien-11-000-usd-thanh-18-trieu-usd-trong...

 • 4 Huyền thoại

  http://www.chiemtinhtaichinh.com/2018/08/29/cuoc-doi-thoai-voi-4-tay-choi-co-phieu-sieu-hang-super-t...

 • Dan Zanger

  https://www.forex14.com/10-quy-tac-vang-mau-hinh-gia-ma-dan-zanger-bien-10k-dola-thanh-42-trieu-dola...

 • Cổ phiếu có LÁI?

  Cp lên được nhanh phải có lái muốn lên nhanh, thì lái phải gom đủ hàng các bác gom tranh của lái, nó...

 • Ảnh học viên K08

  Facebook Comments ...

 • Định giá

  Định giá cổ phiếu -tg Nguyễn Huy Ngọ công thức định giá cổ phiếu: đơn giản & siêu hiệu quả Công ...

 • Định giá theo P/s

  Chỉ số P/S chứng khoán là gì? Định giá theo P/S (CHI TIẾT) Chỉ số P/S trong chứng khoán là gì? Và ứn...

 • Định giá theo PEG

  Chỉ số PEG là gì? Cách tính chỉ số PEG (CHI TIẾT) Chỉ số PEG là gì? Đó là chỉ số định giá cổ phiếu g...

 • Định giá theo EV/EBITDA

  EV/EBITDA là gì? EV/EBIT là gì? Cách tính & Nó tốt khi nào? Nội dung bài viết gồm: Chỉ số EV/EBI...

 • Định giá theo chiết khấu dòng tiền

  Cách tính chiết khấu dòng tiền dưới góc nhìn của NĐT giá trị Monish Panbrai Một trong những cuốn sác...

Bài viết quan trọng

Kiến thức

QUAN ĐIỂM

Mua gì hôm nay

Scrolling Box